ما چه می کنیم؟

نیکاد داده های حاصل از تصویر برداری تانسور پخش(DTI) ، نمونه خون،ازمون های تخصصی روانشناسی و پرسشنامه های تعبیه شده کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم را در پایگاهی اطلاعاتی جمع اوری میکند. و این فرصت مناسب را برای پژوهشگران حیطه اتیسم در سراسر جهان فراهم میکند که با استفاده از این داده ها به مطالعه زوایای مختلف اتیسم(علت و چگونگی ایجاد، تشخیص، کنترل و درمان) بپردازند.